Sitrap TMBN DTG 220850 April 2013

Det har gått noe tid siden forrige sitrap og vi beklager dette. Bataljonen løser sine oppdrag hjemme og ute og holder som vanlig et høyt tempo. I Afghanistan består nå bidraget av et Police Advisory Team samt noen enkeltpersoner i TSU staben. Denne enheten kommer hjem til sommeren, og vi sender samtidig ut et nytt PAT som står til årskifte 2013-14.

Nasjonalt har vi som alltid våre beredskapsoppdrag og har fullført hoveddelen av vår øvingsrekke for utdanningsåret. Det ble en ny deployering med hele TMBN HRS til indre Troms i november som en del av Øvelse Rein. På denne øvelsen fikk gjennomført bataljonen i forberedt forsvar, med alle tenkelige feltarbeider og hindere. En meget god erfaring, som det er alt for lenge siden vi har trent på.

Etter årsskifte var det øvingsmessige høydepunkt øvelsene Viking Torden og Viking ISØKS som be gjennomført i uke 10 og 11. På Viking Torden skjøt vi TMBN HRS i angrep i lyse, uten tørrøving, samt at vi skjøt en gjennomføring helt mørklagt. Meget gode gjennomføringer, uten hendelser av sikkerhetstruende art.

Etter Viking Torden forflyttet vi hele TMBN HRS til Stange og gjennomførte en angrepsøvelse fra Stange til nord i Regionfelt Østlandet. Tele og snøforholdene var optimale og vi kunne manøvrere på alle akser og tilnærmet all dyrket- og ut-mark. Meget godt utbytte og jeg henviser til Hærens Facebooksider hvor det ligger ute mange bilder fra øvelsen.

I tiden som kommer vil fokuset være på opptak og grunnkurs av nye grenaderer samt mye støtte til Våpenskolens kursaktivitet. I tillegg er det tid for et nytt jubileum. Telemark Bataljon feirer 20 års jubileum for opprettelsen på Heistadmoen i 1993. Jubileumsfeiringen finner sted 24-25 Mai 2013 i Rena leir. Gjennomføringsplanen blir lignende 10 års jubileum i 2012.

Tentativt program:
Fredag:

 • 1900 – Sosial samling for eksterne og interne

Lørdag:

 • 1000 – Breif i aula
  • Del 1: Etablering og oppstart på Heistadmoen
  • Del 2: Første store deployering KFOR 1 v/ Gen mai Mood
  • Del 3: 10 år (and counting) operasjoner i Afghanistan v/ Oblt Lervik
  • Del 4: Status og fremtiden v/ Maj Molde
 • 1130 – Minnemarkering over våre falne
 • 1145 – Lunsj
 • 1230 – Materielldisplay
 • 1400 – Kappestrid (TMBN’s interne konkurranse i noget uortodokse øvelser.)
 • 1900 – Premieutdeling og Slagning av Jarler til Den Grønne Leidangs Orden.
 • 2100 – Underholdning

Alle som har tjenestegjort i TMBN er i utgangspunktet invitert, men grunnet logistikkbegrensninger har vi funnet oss nødt til å sette et tak på antall deltakere. Påmeldingsfrist er satt til 16. mai, så her er det bare å melde seg på. Påmelding skjer på jubileumets Facebook-side: ”Telemark Bataljon 20 år og GILDE”. Her finner dere også alt av praktisk informasjon om arrangementet.

Mvh,

Atle Molde
Fg Sjef TMBN

Sorry, comments are closed for this post.