Kjære veteraner fra Telemark bataljon!

Telemark bataljon ble besluttet
opprettet på Heistadmoen utenfor Kongsberg i 1993 og dette gjør oss til Hærens
yngste manøverbataljon. På tross av dette har vi og bataljonen opplevd mye på
de snart 20 årene vi har eksistert:

  • Operasjoner i Bosnia, Kosovo, Irak og Afghanistan
  • Beredskap for AMF(L), NRF og NBG
  • Omorganisering fra vernepliktige soldater til grenaderer
  • Omvæpning fra hovedmateriell basert på BV 206 og SISU til Leopard 2, CV 90 og M-113
  • Flytting fra Heistadmoen til Rena
  • Dager, uker og måneder med trening og øvelser i inn- og utland.

Siden opprettelsen har det å tjenestegjøre i Telemark bataljon vært ensbetydende med givende og krevende
tjeneste, samt kameratskap og avdelingsstolthet.

Bataljonen har deltatt i væpnede konflikter på Balkan, i Irak og i Afghanistan.

Disse operasjonene har variert i innhold og intensitet, men felles for oss alle oss er at vi har følt på
usikkerheten og spenningen før oppdrag. Under oppdragsløsning har vi kjent på
følelser som mestring, sinne, glede, frustrasjon og ikke minst kameratskap.
Etter oppdrag har vi med god grunn vært stolte over oss selv, kameratene og
avdelingen. Vi som har vært med på dette deler opplevelser, gleder og sorger
som de som ikke var med vanskelig kan forstå.

Telemark bataljon har i løpet av våre knapt 20 år mistet soldater under trening i Norge og på operasjoner i utlandet.
Våre falne kamerater vil alltid være med oss og dette er ytterligere med på å
styrke båndene mellom Telemark bataljon veteranene.

Telemark bataljon Veteranforening er en
forening for alle som har tjenestegjort og tjenestegjør i bataljonen, men
kanskje først og fremst en forening for de som har forlatt bataljonen.
Foreningen håper jeg også vil bidra til at båndene mellom dagens Telemark
bataljon og de som har bidratt til at bataljonen er der den er i dag forblir
sterke.

I dette ligger det en gjensidig forpliktelse mellom Veteranforeningen og Telemark bataljon.

Veteranene er de beste ambassadørene for avdelingen som basert på egne opplevelser kan bidra til
rekruttering og profilering av bataljonen.

Vi som tjenestegjør i Telemark bataljon i dag må støtte opp under Veteranforeningen og gjennom dette sikre at
den blir levende og engasjerende.

Jeg håper at Telemark bataljon Veteranforening fortsetter å være en forening for og av bataljonens veteraner
som evner å samle veteranene og rekruttere nye.

Vi sees!

Lars S Lervik

Oberstløytnant

Sjef Telemark bataljon